Benviguts a la meva pàgina web!!

 

 

 

 

Ramon Tremosa i Balcells

 

Departament de Teoria Econòmica
Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal, 690
08034 - Barcelona

Catalonia

Tel.: 93 403 43 33
Fax: 93 402 19 37

e-mail: rtremosa@ub.edu

 

(darrera actualització: maig de 2004)

 

 

Català

English

1.- Currículum Vitae Català

       1.1.-  Formació

       1.2.-  Experiència professional

       1.3.-  Articles

       1.4.-  Llibres

       1.5.-  Capítols de llibres

       1.6.-  Altres articles acadèmics

1.7.-  Articles a la premsa

1.8.-  Estades a l’estranger

1.9.-  Traduccions

       1.10.- Participació a Congressos

1.11.- Revista “Relleu

1.12.- Idiomes

1.13.- Activitats de gestió universitària

 

2.- Docència a la U.B. curs 2002-2003
       2.1.- Docència impartida a la U.B. (1992-2002)

 

3.- Links

 

 

 

 

 

1.1.- Formació

 

·        Doctorat en Economia, Universitat de Barcelona (1999).

Tesi doctoral: "Cicle econòmic a la manufactura catalana (1983-1995): Convergència microeconòmica amb Europa i influència de la política monetària en el marge empresarial a partir de la base de dades comunitària B.A.C.H.”

 

® Fes un clic Aquí per a baixar un resum en català.

® Haz un click Aquí para descargar un resumen en español.

® Click Here to download an abstract in English.

® Fes un clic Aquí per a baixar un article de Joaquim Muns a La Vanguardia (21.12.1998).

 

 

·        Màster en Anàlisi Econòmica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (1999).

 

·        Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona (1992). Branca: Economia de l’Empresa.

 

 

1.2.- Experiència Professional

 

A la Universitat: Docència

 

·        Setembre 2001 – en endavant: Professor Titular d'Universitat, Departament de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona.

 

·        Gener 2000 – Setembre 2001: Professor Titular Interí d’Universitat, al mateix Departament.

 

·        Setembre 1995 - Gener 2000: Professor Titular Interí d’Escola Universitària, al mateix Departament.

 

·        Maig 1993 – Setembre 1995: Professor Ajudant d’Universitat, al mateix Departament.

 

·        Octubre 1992 – Maig 1993: Professor Associat d’Universitat, al mateix Departament.

 

 

A la Universitat: Recerca

 

·        Juny 2000 - fins avui: Investigador del Grup de Recerca en Economia de la Salut i de la Política Social (Directors: Eduard Berenguer i Joan Rovira).

 

·        Gener 1999 - Juny 2000: Investigador del Grup de Recerca en Economia Catalana (Director: Jacint Ros i Ombravella).

 

·        Àrees d’interès de recerca:

Política monetària, economia regional i economia de la salut.

 

 

Fora de la Universitat

 

·        Juny 1989 – Gener 1991: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social (Secretaria General).

 

·        Períodes 1987 – 1989 i 1991 - 1993: Assessor fiscal i comptable per compte propi.

 

 

1.3.- Articles

 

 

·          “Spanish Regions and the Macroeconomic Benefits of the European Monetary Union”, amb Joan Costa-i-Font, Regional Studies, Vol. 37, pp. 217-226, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          “The relative competitiveness patterns of Spanish regions after the European Monetary Union (1999-2002)”, amb Joan Costa-i-Font, FEDEA, Estudios sobre la economía española, EEE 169, desembre 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

           

·          “Capital públic i dèficit fiscal: l’impacte sobre l’economia catalana”, amb Jacint Ros Ombravella i Jordi Pons Novell, Nota d’Economia, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, número 75, pp. 103-120, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          “La empresa textil española en el contexto europeo”, amb Joaquín Trigo, Boletín Económico del ICE, Ministerio de Economía, número 2768, pp. 9-19, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          Measuring monetary policy shocks in the European Monetary Union” (2001), amb Jordi Pons i Novell, Applied Economics Letters, Taylor & Francis Ltd, vol. 8, pàgines 299-303.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          The role of prices in drug expenditure analysis. An application of price indexes for two therapeutical groups in the Catalan Health Service (1991-1999)” (2001), amb Joan Rovira, Toni Gilabert i Miquel Torralba, The European Journal of Health Economics, Springer-Verlag, vol. 2, número 4, pàgines 142-149.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          Comparing the macroeconomic influence in the Japanese and the German manufacturing profitability, according to the European Union database B.A.C.H. 1983-1996” amb Emili Valdero i Mora, Cuadernos de Economía, volum 25, número 69, estiu 2002, pàgines 205-228 (Universidad Autónoma de Madrid).

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·           Valoració del nou model de finançament autonòmic” amb Joan Costa i Font, publicat el gener de 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·           Llibertat i Seguretat” Rèplica a Guillem López i Casasnovas, segon Congrés de la Fundació Catalunya Oberta. Barcelona, tardor de 2002.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

1.4.- Llibres

 

 

·          “L’empresa catalana en l’economia global”, amb Joaquín Trigo i Salvador Guillermo, Papers d’Economia Industrial (Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Generalitat de Catalunya), número 19, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el llibre.

 

 

·          “Competitivitat de l’economia catalana en l’horitzó 2010: Efectes Macroeconòmics del dèficit fiscal amb l’Estat espanyol”, amb Jordi Pons i Novell, Documents de Reflexió Estratègica 12,  Programa CAT21, Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el llibre.

 

 

·          El sector públic a Catalunya (1985-1998) (2002), amb Jacint Ros i Ombravella i Jordi Pons i Novell, Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el text.

® Fes un clic Aquí per a baixar els gràfics.

® Fes un clic Aquí per a baixar els quadres A.

® Fes un clic Aquí per a baixar els quadres B.

 

 

·          Benchmarking Económico, Financiero y Comercial para empresas del Sector Téxtil/Confección, (2002), amb Joaquín Trigo, Salvador Guillermo i Maria Dolors Giner (CIE, Consejo Intertextil Español).

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el text.

 

 

·          La Reducción de los costes administrativos en España (1999), amb Eduard Berenguer i Comas, Ranstad (Colección de Recursos Humanos).

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el text.

 

 

1.5.- Capítols de llibres

 

 

·          “L’intervencionisme liberal del PP: vers el canvi de locomotora”, Fundació Ramon Trias Fargas, 2004.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el capítol del llibre.

 

 

·           “El sector públic a Catalunya (1985-1998): una atròfia persistent?”, amb Jordi Pons i Novell. Llibre: Catalunya, societat massa limitada, Angle Editorial, 2003.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el capítol del llibre.

 

 

·          Condicionants de la política econòmica per als resultats futurs de les PIME catalana” (2002), capítol del llibre Les PIME a Catalunya: la força productiva catalana, Editorial Pòrtic i Fundació Banc de Sabadell (iniciativa d’Òmnium Cultural).

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el capítol.

 

 

·          Convergence at the microeconomic level in the Catalan and the European manufacturing industries, according to the E.U. database B.A.C.H., 1983-1995” (1997), amb Teresa Obis-i-Artal, BECHIK, Bielorussian University Journal (Universitat de Minsk), 121-171.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar el capítol.

 

 

1.6.- Altres articles acadèmics

 

 

·          Les balances fiscals, el secret més ben guardat del Regne”, Revista L’Espill, Universitat de València, número 18, 2004.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·          Les noves condicions de l’entorn empresarial”, Quadern de Competitivitat, Institut Català de Tecnologia, número 1, 2004.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·               Radiografía del mercado emisor japonés” (2001), Editur 2138, 24-28.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·           La Balanza turística en España, año 2000” (2001), Editur 2143, 41.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·           El mercado turístico escandinavo en alza” (2001), Editur 2145, 26-27.

 

® Fes un clic Aquí per a baixar l’article.

 

 

·           Las políticas turísticas de las Comunidades Autónomas (y II)” (2001), Editur 2143, 34-40.

 

 

1.7.- Articles a la premsa

 

 

Diari LA VANGUARDIA

 

·        “¿Subdesarrollo racional?” 08.04.2004.

·        “El ejemplo francés” 26.03.2004.

·        “Liberalización a la carta”, 27.02.2004.

·        “Presión fiscal asimétrica”, 06.01.2004.

·        “Madrid, déficit cero”, 01.11.2003.

 

 

Diari EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

 

·        “Solidaritat contra creixement”, 04.04.2004.

·        “Solidaridad contra crecimiento”, 04.04.2004.

·        “Els comptes clars”, 19.12.2003.

·        “Las cuentas claras”, 19.12.2003.

 

 

Diari EXPANSIÓN

 

·        “Madrid y Cataluña, balanzas fiscales dispares”, 30.12.2003.

 

 

Diari AVUI

 

·        “Balances trucades, silencis còmplices1?”, 18.01.2004.

·        “Balances trucades, silencis còmplices2?”, 18.01.2004.

·        “Model de creixement econòmic català: Alemanya o Espanya?”, 28.12.2003.

·        “Catalunya, potència turística mundial... minifundista”, 17.11.2003.

·        “Economia catalana en l’horitzó 2010: optimisme condicionat”, 26.09.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Abertis”, 30.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Agbar”, 28.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Gas Natural”, 23.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Cobega”, 21.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Caprabro”, 16.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Simon”, 14.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Ficosa”, 09.08.2003.

·        “Les grans empreses catalanes: Nutrexpa”, 02.08.2003.

·        “Finançament versus creixement?”, 02.01.2003.

·        “Carta d’Oriol Bohigas a Ramon Tremosa: l'enganyifa del nou finançament autonòmic”, 12.01.2003.

 

 

Setmanari El Temps

 

·        “Patim un excés d’intervencionisme?”, Número 1037, 2004.

·        “Ens estem endeutant en excés?”, Número 1028, 2004.

 

 

Entrevistes i altres articles

 

·        “Entrevista al diari el 9 nou”, 29.03.2004.

·        “Entrevista al setmanari El Temps”, Número 1023, 2004.

·        “Entrevista al diari electrònic e-notícies”, 31.01.2004.

·        “Crítica de l’intervencionisme”, Avui, 07.03.2004.

·        “Propietat i llibertat”, Avui, XX.XX.2004.

·        “Tipus d’interès manipulats”, Avui, 27.07.2003.

 

 

1.8.- Estades a l’estranger

 

 

·               Juliol 2000, London School of Economics, recerca post-doctoral amb Joan Costa i Elias Mossialos a la LSE-Health.

 

 

1.9.- Traduccions

 

 

·          Traducció al castellà. “Economía positiva” Lipsey & Cristall (1999). Editorial Vicens Vives. Dos capítols.

 

·          Traducció al català. “Introducció a l'economia positiva” Lipsey & Harbury (1992). Editorial Vicens Vives. Quatre capítols.

 

 

1.10.- Participació a Congressos

 

 

·          International Conference on Health Economics and Health Management, Atenes, 2002.

 

·          27 Congreso, Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), Madrid, 2001.

 

·          41th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Zagreb, 2001.

 

·          17th Congress, International Health Economics Association, York, 2001.

 

·          IV Encuentro de Economía Aplicada, Reus, 2001.

 

·          40th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Barcelona, 2000.

 

·          39th Congress, Western Regional Sciencie Association (WRSA), Hawaii, 2000.

 

·          39th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Dublín, 1999.

 

·          II Encuentro de Economía Aplicada, Saragossa, 1999.

 

·          38th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Viena, 1998.

 

·          I Encuentro de Economía Aplicada, Barcelona, 1998.

 

·          Romania in the European Union – 3 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Sibiu, 1998.

 

·          European Network on Industrial Policy (EUNIP), Barcelona, 1998.

 

·          Economies in Transition (Tempus Tacis, E.U. 10266-96). Minsk, 1997.

 

·          Romania in the European Union - 2 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Iashi, 1997.

 

·          Romania in the European Union – 1 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Constanta, 1997.

 

 

1.11.- Revista Relleu

 

 

Sóc membre del Consell de Redacció de la Revista de pensament i cultura “Relleu”, on trimestralment hi escric ressenyes de llibres d’economia, d’història i de literatura.

 

·          Número 75 (2003): “Autobiografía”, Ludwig von Mises (Unión Editorial)

 

·          Número 75 (2003): “Crítica del intervencionismo”, de Ludwig von Mises (Unión Editorial)

 

·          Número 74 (2002): “Principios de Economía Política”, de Jesús Huerta de Soto (Unión Editorial)

 

·          Número 74 (2002): “Propiedad y libertad”, de Richard Pipes (Turner- Fondo de Cultura Económica)

 

·          Número 73 (2002): “25 anys de llibertat, autonomia i centralisme: una visió econòmica, 1976-2000”, de Francesc Cabana (Editorial Pòrtic)

 

·          Número 73 (2002): “Ni som ni serem”, de Xavier Roig (Edicions La Campana).

 

·          Número 71 (2002): “Alan Greenspan”, de Bob Woodward (Editorial Península-Atalaya).

 

·          Número 71 (2002): “Poder y prosperidad”, de Mancur Olson (Ediciones Siglo XXI).

 

·          Número 70 (2001): “El món d’ahir: memòries d’un europeu”, de Stefan Zweig (Quaderns Crema).

 

·          Número 65 (2000): “Quinze generacions d’una família catalana”, de Martí de Riquer (Quaderns Crema).

 

·          Número 63 (2000): Francesco”, de Josep Maria Ballarín (Edicions 62).

 

·          Número 62 (1999): “La Riquesa de les nacions”, d’Adam Smith (Edicions 62/Diputació de Barcelona).

 

·          Número 56 (1998): “Confianza (Trust)”, de Francis Fukuyama (Ediciones Atlántida).

 

·          Número 47 (1994): “El pont sobre el Drina”, d’Ivo Andric (Edicions 62).

 

·          Número 33 (1992): “Poesies”, de Màrius Torres (Edicions 62, 8ª edició).

 

 

1.12.- Idiomes

 

 

·          Català

Perfectament parlat i escrit (llengua materna).

 

·          Castellà

Correctament parlat i escrit.

 

·          Anglès

Títol Oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona (quatre cursos).

 

·          Alemany

Dos cursos a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona.

 

·          Italià

Quatre cursos a l’Institut Italià de Cultura de Barcelona.

 

 

1.13.- Activitats de gestió universitària

 

 

·          Secretari del Departament de Teoria Econòmica de la U.B., Juny 1998 – Maig 2000.

 

 

·          Representant del Departament de Teoria Econòmica de la U.B. al programa TEMPUS de la Unió Europea (TEMPER JEP 09228–97), programa de formació i d’intercanvi de professorat amb les Universitats de Bucarest, Lille i Nottingham.

 

 

 

 

 

Macroeconomia: Entorn i Empresa (Grup F2, ADE, 2n cicle, 1r semestre).

 

 

  • Materials docents: Podeu consultar la pàgina web de l’assignatura: www.ub.es/entorn, on hi són disponibles (en format pdf).

       

 

Macroeconomia-II (Grup F-3, ADE, 1r cicle, 1r semestre).

 

  • Programa i bibliografia: Macro2

 

 

Macroeconomia-III (Grup EUS, 2n cicle, 2n semestre).

 

  • Programa i bibliografia: en preparació.

 

 

2.1.- Docència impartida a la U.B. (1992-2002)

 

·          Curs 2001-2002:

1. Macroeconomia: Entorn i Empresa (Grup F2, ADE, 2n cicle).

2. Macroeconomia-II (Grup G-2, Economia).

 

·          Curs 2000-2001:

1. Macroeconomia: Entorn i Empresa (Grup B-6, A.D.E.).

2. Macroeconomia: Entorn i Empresa (Grup F2, A.D.E., 2n cicle).

3. Macroeconomia-I (Llicenciatura de Sociologia).

4. Microeconomia-I (Graduat Tributari-Comptable, Títol propi UB).

 

·          Curs 1999-2000:

1. Macroeconomia-I (Grup B-1, Economia).

2. Macroeconomia-I (Grup B2, Economia).

3. Microeconomia-I (Graduat Tributari-Comptable, Títol propi UB).

 

·          Curs 1998-1999:

1. Macroeconomia-II (Grup G-2, A.D.E.).

2. Macroeconomia: Entorn i Empresa (AETG, Curs d’Extensió Universitària, Escola d’empresarials, U.B.).

3. Microeconomia-I (Graduat Tributari-Comptable, Títol propi UB).

 

·          Curs 1997-1998:

1. Macroeconomia-II (Grup F-3, A.D.E.).

2. Macroeconomia-I (Grup B-2, A.D.E.).

3. Macroeconomia: Entorn i Empresa (AETG, Curs d’Extensió Universitària, Escola d’empresarials, U.B.).

4. Microeconomia-I (Graduat Tributari-Comptable, Títol propi UB).

 

·          Curs 1996-1997:

1. Macroeconomia-II (Grup F-3, A.D.E.).

2. Macroeconomia: Entorn i Empresa (AETG, Curs d’Extensió Universitària, Escola d’empresarials, U.B.).

 

·          Curs 1995-1996:

1. Macroeconomia-I (Grup B-3, A.D.E.).

2. Macroeconomia-I (Grup B-4, A.D.E.).

 

·          Curs 1994-1995:

1. Macroeconomia-I (Grup B-1, A.D.E.).

2. Macroeconomia-I (Grup B-4, A.D.E.).

 

·          Curs 1993-1994:

1. Macroeconomia-I (Grup B-4, A.D.E.).

2. Microeconomia-I (Grup A-4, A.D.E.).

 

·          Curs 1992-1993:

1. Macroeconomia-I (Grup G-1, A.D.E.), classes pràctiques.

2. Microeconomia-I (Grup F-1, A.D.E.), classes pràctiques.

 

 

 

 

 

Caixa de Catalunya

·        Podeu accedir a les diverses publicacions del seu servei d’estudis, especialment el seus informes de conjuntura i els seus estudis semestrals  de l’economia catalana).

·        Informació disponible en català, espanyol i anglès.

 

Caixa de Pensions “la Caixa”

·        Podeu accedir a les diverses publicacions del seu servei d’estudis, especialment el seu informe mensual (centrat en l’economia espanyola i l’economia internacional).

·        Informació disponible en català, espanyol i anglès.

 

LSE Economics Department

  • Pàgina web del Departament d’economia de la LSE.

 

Xavier Sala-i-Martin's home page

  • Pàgina web del singular economista català.

 

Vilaweb

  • Diari electrònic dels Països Catalans.

 

Generalitat de Catalunya

  • Pàgina web del Govern català.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Curriculum Vitae English

1.1.-  Education    

1.2.-  Professional experience

       1.3.-  Articles

       1.4.-  Books

       1.5.-  Book chapters

       1.6.-  Other articles

1.7.-  Work in progress

1.8.-  Research abroad

1.9.-  Translations

       1.10.- Presentations in Conferences

1.11.- Review “Relleu”

1.12.- Languages

1.13.- Other activities at the University

 

2.- Teaching at the U.B. 2002-2003    

2.1.- Teaching experience at the U.B. (1992-2002)

 

 

 

 

 

1.1.- Education

 

·        PhD in Economics, Universitat de Barcelona (1999).

 

® Click Here to download an abstract in English.

 

 

·        M.A. in Applied Economics, Universitat Pompeu Fabra (1999).

 

·        B.A. in Economics, Universitat de Barcelona (1992).

 

 

1.2.- Professional experience

 

At the University: Teaching experience

 

·        Since September 2001: Associate Professor (Professor Titular d'Universitat), Departament de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona.

 

·        January 2000 - September 2001: Lecturer in Economics (Professor Titular Interí d’Universitat), at the same Department.

 

·        September 1995 - January 2000: Lecturer in Economics (Professor Titular Interí d’Escola Universitària), at the same Department.

 

·        May 1993 – September 1995: Teaching Assistant (Professor Ajudant d’Universitat), at the same Department.

 

·        October 1992 – May 1993: Teaching Assistant (Professor Associat d’Universitat), at the same Department.

 

 

At the University: Research

 

·        Since June 2000: Researcher in the Grup de Recerca en Economia de la Salut i de la Política Social (Directors: Eduard Berenguer and Joan Rovira).

 

·        Research Interests:

Monetary policy, regional economy and health economy.

 

 

Out of the University

 

·        June 1989 – January 1991: Catalan Autonomous Government (Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, Secretaria General).

 

 

1.3.- Articles

 

 

·          Spanish Regions and the Macroeconomic Benefits of the European Monetary Union (EMU)” (2001), with Joan Costa i Font, (working paper  published in 2001 at Fedea), Regional Studies (forthcoming march 2003).

 

® Click Here to download the article.

 

                

·          Measuring monetary policy shocks in the European Monetary Union” (2001), with Jordi Pons i Novell, Applied Economics Letters, Taylor & Francis Ltd, vol. 8, pages 299-303.

 

® Click Here to download the article.

 

 

·          The role of prices in drug expenditure analysis. An application of price indexes for two therapeutical groups in the Catalan Health Service (1991-1999)” (2001), with Joan Rovira, Toni Gilabert and Miquel Torralba, The European Journal of Health Economics, Springer-Verlag, vol. 2, num. 4, pages 142-149.

 

® Click Here to download the article.

 

 

·          Comparing the macroeconomic influence in the Japanese and the German manufacturing profitability, according to the European Union database B.A.C.H. 1983-1996” with Emili Valdero i Mora, Cuadernos de Economía, volum 25, num. 69, summer 2002, pages 205-228 (Universidad Autónoma de Madrid).

 

® Click Here to download the article.

 

 

1.4.- Books

 

 

·          El sector públic a Catalunya (1985-1998) (2002), written in Catalan, with Jacint Ros i Ombravella and Jordi Pons i Novell, Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.

 

® Click Here to download the text.

® Click Here to see the Graphics.

® Click Here to see the Schedules A.

® Click Here to see the Schedules B.

 

 

·          Benchmarking Económico, Financiero y Comercial para empresas del Sector Téxtil/Confección (2002), written in Spanish with Joaquín Trigo, Salvador Guillermo and Maria Dolors Giner (CIE, Consejo Intertextil Español).

 

® Click Here to download the text.

 

 

·          La Reducción de los costes administrativos en España (1999), written in Spanish, with Eduard Berenguer i Comas, Ranstad (Colección de Recursos Humanos).

 

® Click Here to download the text.

 

 

1.5.- Book chapters

 

 

·          Condicionants de la política econòmica per als resultats futurs de les PIME catalana” (2002), written in Catalana, chapter of the book Les PIME a Catalunya: la força productiva catalana, Editorial Pòrtic i Fundació Banc de Sabadell.

 

® Click Here to download the chapter.

 

 

·          Convergence at the microeconomic level in the Catalan and the European manufacturing industries, according to the E.U. database B.A.C.H., 1983-1995” (1997), written in Russian, with Teresa Obis-i-Artal, BECHIK, Bielorussian University Journal (University of Minsk), 121-171.

 

® Click Here to download the chapter.

 

 

1.6.- Other articles

 

 

·          La reducción de los costes administrativos: Nuevas tecnologías y eficiencia en la gestión pública” (1998), amb Eduard Berenguer i Comas, Fomento del Trabajo, 2084, 44-50.

 

·          Rentabilidad en la manufactura catalana: análisis y comparación con las manufacturas del resto de España y de Europa, 1984-1995” (1998), amb Teresa Obis-i-Artal, Fomento del Trabajo, 2084, 51-57.

 

·               Radiografía del mercado emisor japonés” (2001), Editur 2138, 24-28.

 

·           La Balanza turística en España, año 2000” (2001), Editur 2143, 41.

 

·           El mercado turístico escandinavo en alza” (2001), Editur 2145, 26-27.

 

·           Las políticas turísticas de las Comunidades Autónomas (y II)” (2001), Editur 2143, 34-40.

 

 

1.7.- Work in progress

 

 

·          Public capital and budget deficit with the Spanish State: effects for the Catalana economy, with Jacint Ros i Ombravella and Jordi Pons i Novell.

 

·          Motorbike sector in Spain, with Jordi Pons i Novell.

 

·          Competitive factors of Lleida (Catalonia), with Jordi Pons i Novell.

 

·          Dimension of the Catalan enterprise in the globalised economy, with Joaquín Trigo and Salvador Guillermo.

 

 

1.8.- Research abroad

 

 

·               July 2000, London School of Economics, post-doctoral research with Joan Costa and Elias Mossialos at the LSE-Health.

 

 

1.9.- Translations

 

 

·          Traducció al castellà. “Economía positiva” Lipsey & Cristall (1999). Editorial Vicens Vives. Dos capítols.

 

·          Traducció al català. “Introducció a l'economia positiva” Lipsey & Harbury (1992). Editorial Vicens Vives. Quatre capítols.

 

 

1.10.- Presentations in Conferences

 

 

·          International Conference on Health Economics and Health Management, Athens, 2002.

 

·          27 Congreso, Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), Madrid, 2001.

 

·          41th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Zagreb, 2001.

 

·          17th Congress, International Health Economics Association, York, 2001.

 

·          IV Encuentro de Economía Aplicada, Reus, 2001.

 

·          40th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Barcelona, 2000.

 

·          39th Congress, Western Regional Sciencie Association (WRSA), Hawaii, 2000.

 

·          39th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Dublin, 1999.

 

·          II Encuentro de Economía Aplicada, Saragossa, 1999.

 

·          38th Congress, European Regional Sciencie Association (ERSA), Viena, 1998.

 

·          I Encuentro de Economía Aplicada, Barcelona, 1998.

 

·          Romania in the European Union – 3 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Sibiu, 1998.

 

·          European Network on Industrial Policy (EUNIP), Barcelona, 1998.

 

·          Economies in Transition (Tempus Tacis, E.U. 10266-96). Minsk, 1997.

 

·          Romania in the European Union - 2 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Iashi, 1997.

 

·          Romania in the European Union – 1 (Tempus Program, Temper J.E.P., E.U. 09228-98), Constanta, 1997.

 

 

1.11.- Review “Relleu

 

 

I use to writte in Catalana summaries of economics, history and literature at “Relleu” review.

 

·          Num. 73 (2002): “25 anys de llibertat, autonomia i centralisme: una visió econòmica, 1976-2000”, de Francesc Cabana (Editorial Pòrtic)

 

·          Num. 73 (2002): “Ni som ni serem”, de Xavier Roig (Edicions La Campana).

 

·          Num. 71 (2002): “Alan Greenspan”, de Bob Woodward (Editorial Península-Atalaya).

 

·          Num. 71 (2002): “Poder y prosperidad”, de Mancur Olson (Ediciones Siglo XXI).

 

·          Num. 70 (2001): “El món d’ahir: memòries d’un europeu”, de Stefan Zweig (Quaderns Crema).

 

·          Num. 65 (2000): “Quinze generacions d’una família catalana”, de Martí de Riquer (Quaderns Crema).

 

·          Num. 63 (2000): Francesco”, de Josep Maria Ballarín (Edicions 62).

 

·          Num. 62 (1999): “La Riquesa de les nacions”, d’Adam Smith (Edicions 62/Diputació de Barcelona).

 

·          Num. 56 (1998): “Confianza (Trust)”, de Francis Fukuyama (Ediciones Atlántida).

 

·          Num. 47 (1994): “El pont sobre el Drina”, d’Ivo Andric (Edicions 62).

 

·          Num. 33 (1992): “Poesies”, de Màrius Torres (Edicions 62, 8ª edició).

 

 

1.12.- Languages

 

 

·          Catalan, Spanish, English and Italian (and also a little bit of German!).

 

 

1.13.- Other activities at the University

 

 

 

·          Representant of the Economics Theory Department at the Euroepan Union TEMPUS programme (TEMPER JEP 09228–97), formation and exchange programme with the Universities of Bucharest, Lille and Nottingham.

 

 

 

 

 

Intermediate Macroeconomics: Enterprise and environment (Grup F2, ADE, 2n cicle, 1r semester).

 

 

       

 

Intermediate Macroeconomics (Grup F-3, ADE, 1r cicle, 1r semestre).

 

 

 

Advanced Macroeconomics (Grup EUS, 2n cicle, 2n semester).

 

  • Programme: work in progress.

 

 

2.1.- Teaching experience at the U.B. (1992-2002)

 

·          2001-2002:

1. Intermediate Macroeconomics (Group F2, ADE, 2n cicle).

2. Intermediate Macroeconomics (Group G-2, Economia).

 

·          2000-2001:

1. Intermediate Macroeconomics (Group B-6, A.D.E.).

2. Intermediate Macroeconomics (Group F2, A.D.E., 2n cicle).

3. Principles of Macroeconomics (Sociology studies).

4. Principles of Microeconomics (Graduat Tributari-Comptable).

 

·          1999-2000:

1. Principles of Macroeconomics (Group B-1, Economia).

2. Principles of Macroeconomics (Grup B2, Economia).

3. Principles of Microeconomics (Graduat Tributari-Comptable).

 

·          1998-1999:

1. Intermediate Macroeconomics (Group G-2, A.D.E.).

2. Intermediate Macroeconomics (Business School, U.B.).

3. Principles of Microeconomics (Graduat Tributari-Comptable).

 

·          1997-1998:

1. Intermediate Macroeconomics (Grup F-3, A.D.E.).

2. Principles of Macroeconomics (Group B-2, A.D.E.).

3. Intermediate Macroeconomics (Business School, U.B.).

4. Principles of Microeconomics (Graduat Tributari-Comptable).

 

·          1996-1997:

1. Intermediate Macroeconomics (Group F-3, A.D.E.).

2. Intermediate Macroeconomics (Business School, U.B.).

·          1995-1996:

1. Principles of Macroeconomics (Group B-3, A.D.E.).

2. Principles of Macroeconomics (Group B-4, A.D.E.).

 

·          1994-1995:

1. Principles of Macroeconomics (Group B-1, A.D.E.).

2. Principles of Macroeconomics (Group B-4, A.D.E.).

 

·          1993-1994:

1. Principles of Macroeconomics (Group B-4, A.D.E.).

2. Principles of Microeconomics (Group A-4, A.D.E.).

 

·          1992-1993:

1. Principles of Macroeconomics (Group G-1, A.D.E.), teaching assistant.

2. Principles of Microeconomics (Group F-1, A.D.E.), teaching assistant.